HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

President Mahinda Rajapaksa  

ið;a wo ms,shkao, fõÈldjg k.So okakE & ckm;s

http://imagizer.imageshack.us/a/img537/2264/NYaN0j.jpg˜uu okakjd ið;ag;a oeka tmd fj,d jf.a' fï fõÈldjg ke.af.a ke;s jqK;a ms<shkao, fõÈldjg k.So okafka kE' tys§ ke.af.d;a mqÿu fjkafk;a kE uu' yenehs uu lshkjd' t;=ukag tfyu bkak' wr tlai;a
cd;sl mlaIh jefgkak hkafka' ke;sfj,du hkafka ke;sfjkak tal
fmdâvla n,d.kak' uf.a .djg kdjg lula kE Pkafoa ÿkakdu we;s'˜ hehs ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d mejeiSh'
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha fonrjej ck;d ,sh wu;ñka fyf;u fuu woyia wo ^05od& m%ldY lf<ah'

˜ylSï uy;a;hd kef.kysßka fjku uqia,sï l,dmhla b,a,kjd' uqia,sï l,dmhla tfyu fokafka fldfyduo@ fïl uy widOdrK b,a,Sula' ug Pkafo fuÉpr ;sfhkjd lsh,d ljqjd' uu lsjqjd Thd Pkafoa ;shd.kak uu rg ;shd.kakï lsh,d' W;=f¾ m%Ndlrkaf.a ñ;%fhda ál" fï me;af;ka rjq*a ylSï,d fuhd,d wrf.k uyd f,dl=jg lE.ykjd' ˜ hehs jeäÿrg;a woyia olajñka ckm;sjrhd mejeiSh'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter