HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda Rajapaksa mobbed by crowd at Dalada Maligawa (video)  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uyskao o<|d j£… wdmiq tkakehs ck;dj lE .i;s''

Mahinda Rajapaksa mobbed by crowd at Dalada Maligawa

ckdêm;sjrKfhka miqj Y‍%S,ksm mdla‍Islhkag rg mqrd úúo m‍%foaYj,§ ysßyer isÿjk nj;a foaYmd,k m,s.ekSï jyd k;r l< hq;= nj;a ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d lSh'

Tyq fufia lshd isáfha wo oyj,a o<od ud,s.dj je|mqod .ekSug meñKs wjia;dfõ§h'

;u foaYmd,k Ôú;fha m<uq j;djg;a 1931ka miq;a fmd,Sish ;u ksji mßlaId l< njo lS Tyq fujeks isoaëka wkQj foaYmd,k iodpdrh ;sìh hq;= nj ;uka úYajdi lrk njo Tyq tys§ udoh wu;ñka lSh'

ud<s.dj wjg q£ isá msßia ‘h<s wm w;rg tkak’ hhs yඬ ke.+y'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter