HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Jathika Hela Urumaya  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wfma iyh Èk ishhg muKhs'' rks,a lsjqjdg 13 fokak mla‍I w;r tlÛ;djla‌ kE

wdKa‌vql%u jHjia‌:dfõ 13 jeks ixfYdaOkh l%shd;aul lsÍu iïnkaOj foaYmd,k mla‍I w;r fuf;la‌ tlÛ;djla‌ we;s lrf.k ke;s nj cd;sl fy< Wreuh m%ldY lrhs'

cd;sl fy< Wreuh tlÛ jkafka Èk ishhg wod<j ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%;sm;a;s m%ldYkh l%shd;aul lsÍu muKla‌ nj cd;sl fy< Wreuh m%ldYl
ksYdka; j¾Kisxy uy;d mejiSh'

ckm;sjrKfha m%;sm;a;s m%ldYkfha 13 jeks ixfYdaOkh l%shd;aul lsÍu ms<sn|j lsisjla‌ i|ykaj ke;s nj;a j¾Kisxy uy;d m%ldY lf<ah'13 jeks jHjia‌:d ixfYdaOkh l%shd;aul lsÍug ishÆ mla‍Ij, tlÛ;djla‌ we;s njg w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d isÿlr we;s m%ldYh ms<sn|j l< úuiqul§ fy< Wreuh m%ldYlhd by; woyia‌ m%ldY lf<ah'

13 jeks ixfYdaOkh l%shd;aul lsÍu ms<sn|j lsisu idlÉPdjla‌ fkdmeje;aù we;ehs ksYdka; j¾Kisxy uy;d fuys§ wjOdrKh lf<ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter